Cliëntenraad

4 leden van de cliëntenraad van CACN Verslavingszorg zitten achter laptop te overleggen.

Als zorginstelling in Nederland zijn wij op zoek naar leden voor de cliëntenraad van CACN. Op vrijwillige basis geef je de Raad van Bestuur gevraagd én ongevraagd advies met betrekking tot het beleid van de zorg. Samen met de andere leden vertegenwoordig je de belangen van cliënten die in zorg zijn bij CACN.

Discrete werkwijze

De cliëntenraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan en functioneert zelfstandig. De raadsleden hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid te weten komen.

Vertegenwoordig onze cliënten

Als lid kun je meedenken en adviseren over het beleid van CACN. Neem contact met ons op als je graag zou willen deelnemen aan onze cliëntenraad.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Hulp nodig? Vul je contactgegevens in: