Informatie

Complimenten en klachten

Houten blokjes met sip, neutraal en blij gezicht, die klachten en complimenten uitbeelden.

Dagelijks doet CACN haar uiterste best om cliënten en hun naasten de best mogelijk zorg en steun te bieden. Heb jij de dienstverlening en zorg van CACN als zeer prettig ervaren en heb je een compliment voor onze organisatie en/of een van onze medewerkers? Laat het ons dan weten, want dat vinden wij heel leuk om te horen.

Klachtenregeling

Ondanks het feit dat wij onze uiterste best doen om goede zorg en hulp te bieden, kan het zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan jouw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat wij het belangrijk vinden dat jij volledig tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om onze zorgverlening te verbeteren.

Op deze pagina lees je wat je kunt doen met een klacht of opmerkingen.

Leg het voor aan je zorgverlener

Wanneer je niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het goed om hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Een zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs dat je contact opneemt met degene die jou heeft behandeld. Zo krijgt hij of zij de gelegenheid om jouw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Neem contact op met de klachtenfunctionaris

Mocht je er samen met je zorgverlener niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om jouw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar, die samen met jou en jouw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer je een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen zes weken tot een oplossing te komen.

Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, Tessa Pavolini-Erbrink, dan kun je het klachtenformulier invullen en naar ons versturen per post of per e-mail.

Geschillencommissie

Als je er samen met de klachtenfunctionaris en jouw zorgverlener niet uitkomt, kun je contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht; in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

CACN heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. Deze bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend, zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kun je vinden op de website geschillencommissie-eza.nl. Tevens staat hier omschreven hoe je een geschil kunt indienen.

Hulp nodig? Vul je contactgegevens in: