Nazorg

Voetsporen in zand gaan naar persoon in verte aan het water, wat de nazorg van CACN symboliseert.

Goede nazorg is belangrijk om de tijdens de behandeling bereikte resultaten te integreren in je dagelijkse leven, de kans op terugval te minimaliseren en zo optimaal mogelijk in herstel te komen en te blijven.

Na de eigenlijke behandeling

Al vanaf het moment van intake kijken we samen met jou naar wat eventueel nodig zal zijn als nazorg  in opvolging van jouw behandeling bij CACN Verslavingszorg. Zo is het mogelijk dat je na onze behandeling nog verdere begeleiding nodig hebt bij je herstel en/of ondersteuning nodig hebt op leefgebieden als wonen, werk, financiën en sociale relaties. Wij zullen jou informeren over de mogelijkheden van ambulante thuisbegeleiding tijdens of na jouw traject bij CACN en jou daarbij helpen.

Ondersteuning op verschillende vlakken

CACN werkt samen met diverse netwerkpartners die deze zorg bieden. Begeleiders van deze organisaties komen, afhankelijk van jouw hulpvraag, een of meerdere keren per week bij jou thuis voor ondersteuning. Ook bieden zij begeleiding bij herstel zoals terugvalpreventie en het volgen van meetings.

Tevens zijn er mogelijkheden voor doorverwijzing naar andere GGZ-instellingen voor eventuele onderliggende problematiek of klinische zorg.

Nazorg na klinische opname

CACN Verslavingszorg biedt ook nazorg na een klinische opname. Tijdens dit vervolgtraject volg je onze ambulante dagbehandeling. Tevens wordt er bekeken of je nog verdere ondersteuning of begeleiding nodig hebt in je dagelijkse leven.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Ik wil hulp

Hulp nodig? Vul je contactgegevens in.