Verschil tussen harddrugs en softdrugs

Man zit op heuveltje aan het water en drinkt koffie terwijl de zon schijnt.

Verkijk jezelf niet op de termen softdrugs en harddrugs. Er zijn wel degelijk verschillen tussen de twee categorieën, maar de indeling zegt weinig over de gezondheidsrisico’s die je loopt. Wist je bijvoorbeeld dat je softdrugs ook ‘hard’ kunt gebruiken? En hoe zit het bijvoorbeeld met alcohol? Die staat niet op de Opiumlijst, maar de gevolgen van verslaving kunnen net zo verwoestend zijn als bij harddrugs.

Wat de wet zegt

De Nederlandse wetgeving maakt verschil tussen harddrugs en softdrugs zodat zij verschillende regels kan opstellen tussen deze twee categorieën. Een voorbeeld van zo’n afwijkende regel is het gedoogbeleid voor cannabis. Bezit, verkoop en productie zijn illegaal, maar je mag een kleine hoeveelheid voor persoonlijk gebruik bij je hebben. 

Softdrugs verwijzen doorgaans naar drugs die als minder schadelijk worden beschouwd en een lager risico op verslaving en gezondheidsproblemen hebben. Voorbeelden van softdrugs zijn cannabis en bepaalde slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen. 

Harddrugs daarentegen verwijzen naar drugs die als potentieel gevaarlijker worden beschouwd vanwege hun grotere kans op verslaving, ernstigere gezondheidsrisico's en schadelijke effecten op de lange termijn. Voorbeelden zijn cocaïne, pep en ecstasy (MDMA).

Harddrugs – lijst I van de Opiumwet

Hierop staan onder andere:

Softdrugs – lijst II van de Opiumwet

Hierop staan onder andere:

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Geschiedenis van de Opiumwet in Nederland

De Opiumwet in Nederland gaat terug naar 1972, toen een overheidscommissie genaamd commissie Baan de verschillende types drugs in kaart bracht. Daarbij hielden ze rekening met de effecten van de middelen op het lichaam, het geestelijke en lichamelijke verslavingsrisico, en de mogelijke maatschappelijke problemen. Cannabis scoorde minder hoog op de gevarenschaal en werd daarom apart geclassificeerd als softdrugs. Alle andere drugssoorten werden als harddrugs ingedeeld.

Indeling op basis van risico

Het rapport dat de commissie 4 jaar later uitbracht, resulteerde in een herziening van de Opiumwet, waardoor drugs tot op de dag van vandaag in twee lijsten zijn ingedeeld: Opiumlijst I (harddrugs) en Opiumlijst II (softdrugs). Volgens de wet brengt het gebruik van middelen op lijst I meer risico’s met zich mee dan de middelen op lijst II.

Gedoogbeleid en coffeeshops

Een van de gevolgen van de Opiumwet is het Nederlandse gedoogbeleid. Zo is de gereguleerde verkoop in coffeeshops toegestaan als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De overheid probeert hiermee te voorkomen dat je als softdrugsgebruikers te maken krijgt met het criminele circuit en de overstap maakt naar harddrugs. Het verschil tussen hard- en softdrugs zie je verder terug in de zwaarte van de straffen die zijn vastgelegd in de Opiumwet en in de opsporingsprioriteiten.

Indeling van soft- en harddrugs kan misleidend zijn

Door de indeling van soft- en harddrugs in twee lijsten kun je een vertekend beeld krijgen van de risico’s. Zo kunnen softdrugs ook op een harde manier gebruikt worden. Wanneer je bijvoorbeeld dagelijks blowt, nemen de risico’s toe, waaronder drugsverslaving. Bovendien is er tegenwoordig veel sterkere wiet in omloop, waardoor de risico’s vergelijkbaar zijn met die van harddrugs.

Is alcohol een drug?

Genotsmiddelen, zoals alcohol en tabak, komen helemaal niet op de Opiumlijsten voor. Het RIVM heeft echter onderzoek gedaan en een top 10 van meest verslavende drugs opgesteld. Alcohol staat op de zesde plek en tabak zelfs op 3. Ook de softdrugs benzodiazepine en cannabis staan erin.

Drank is bovendien niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk verslavend. Ondanks dat alcohol officieel geen drug is, zien wij in onze praktijk dagelijks de impact en schade door alcoholmisbruik, ook wel alcoholabusus. Vandaar dat alcohol ook vaak als harddrug wordt gezien. Wil jij hierover praten of roept dit vragen bij je op? Neem dan contact met ons op via 040-303 2626.

Gevolgen voor je dagelijkse leven

Bij zowel hard- als softdrugs loop je het risico op verslaving. Wat begint als onschuldig experimenteren kan ongemerkt verergeren tot regelmatig gebruik, met uiteindelijk gewoontevorming en verslaving. Daarnaast kun je fysieke en mentale klachten krijgen, zoals hartproblemen bij cokegebruik, depressies door blowen en financiële zorgen. Deze problemen kunnen jouw gebruik versterken, waardoor je in een vicieuze cirkel terechtkomt.

Wil je over je gebruik praten?

Advies en behandeling op maat

Maak jij je zorgen over je drugsgebruik of dat van een naaste? Neem contact met op met onze afkickkliniek voor drugs en alcohol. Wij behandelen jouw verhaal vertrouwelijk en je krijgt advies waarin jij centraal staat. Dat betekent onder andere dat we samen bekijken of er situaties zijn in jouw leven waardoor je telkens weer begint met drugsgebruik. Wij staan voor je klaar, of je nu meer wilt weten over het verschil tussen harddrugs en softdrugs of dat je hulp zoekt.

Hulp nodig? Vul je contactgegevens in.